Audyt, Certyfikat, Dom Energooszczędny
                       W bierzacym roku weszlo w zycie rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczególowego zakresu i formy projektu budowlanego, które wprowadza obowiazek opracowania projektowanej charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z nowymi przepisami dotyczacymi metodologii obliczania takiej charakterystyki.
      W zwiazku z powyzszym firma EnergiPas, z racji swojej specjalizacji i znajomosci nowego ustawodastwa, chetnie podejmie sie opracowania Projektowanej Charakterystyki Energetycznej dla kazdego typu budynku.
Jestesmy równiez gotowi wykonac profesjonalna analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych zródel energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania slonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepla oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.