Audyt, Certyfikat, Dom Energooszczędny
                 


Od stycznia 2009 roku Swiadectwo Charakterystyki Energetycznej obowiazuje dla:

  • wszystkich nowych obiektów, które sa oddawane do uzytkowania,
  • istniejacych obiektów, które podlegaja najmowi lub zbyciu,
     
  • obiektów, w których zostala zamieniona charakterystyka energetyczna w wyniku remontu lub przebudowy.Co wlasciwie oznaczaja pojecia „zbycie”, „oddawanie do uzytku” i „wynajem”?

Budynek, który jest "oddawany do uzytkowania" nalezy traktowac jako obiekt budowlany, wobec którego trwa proces budowlany, tyle tylko, ze inwestor ma obowiazek zawiadomienia juz organ od spraw nadzoru budowlanego z informacja o zakonczeniu jego budowy lub wystapienia z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie. Zgodnie z nowym brzmieniem prawa budowlanego z art. 57 ust. 1, do zawiadomienia, które traktuje o zakonczeniu budowy danego obiektu budowlanego lub do wniosku z udzieleniem pozwolenia na jego uzytkowanie, inwestor ma obowiazek dolaczyc miedzy innymi kopie swiadectwa (certyfikat energetyczny) charakterystyki energetycznej takiego budynku. "Zbycie" natomiast oznacza taka sytuacje, w której wlasnosc budynku lub lokalu jest przekazywana danemu nabywcy zarówno pod tytulem darmowym jak i takze odplatnym. Chodzi wiec tutaj nie tylko o sprzedaz, zamiane lokali czy tez budynków, lecz chodzi takze o ich darowizne. Natomiast pojecie "wynajmu" kryje sytuacje, w których dany budynek lub lokal bylby oddany jedynie do uzywania osobie trzeciej, nie przenoszac na nia ich wlasnosci. A wiec nie chodzi tutaj tylko o najem, lecz takze o wszystkie inne umowy, które dotyczace tych nieruchomosci.


Swiadectwo EnergetyczneSwiadectwo Charakterystyki Energetycznej - co to wlasciwie jest i po co zostalo wprowadzone?

       Swiadectwo charakterystyki energetycznej, które to zwane jest równiez jako certyfikat energetyczny lub paszportem energetycznym, to zaswiadczenie okreslajace szacunkowa wielkosc energii, która jest niezbedna do zaspokojenia wielu róznych potrzeb zwiazanych z uzytkowaniem danego lokalu lub budynku (wyrazona w kWh/m2/rok) uwzgledniajac standardowe warunki klimatyczne. Charakterystyka energetyczna (czy tez swiadectwo energetyczne) okreslana jest na podstawie odpowiednio obliczonego tak zwanego wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotna budynku/lokalu, ktory podlega ocenie. Wskaznik taki pokazuje sie za pomoca metody suwakowej, który to jest pokazany na barwnym wykresie.

 

       Wprowadzenie swiadectw ma na celu promowanie budownictwa efektywnego pod wzgledem energetycznym. Dzieki informacjom, które sa zawarte w takim swiadectwie czy tez certyfikacie energetycznym, wlasciciel, najemca, czy tez uzytkownik bedzie w stanie okreslic w sposób orientacyjny zapotrzebowanie roczne na energie, a co za tym idzie, koszt utrzymania scisle zwiazany z zapotrzebowaniem na energie.Certyfikaty Energetyczne - co jest potrzebne do ich wystawienia?

      Swiadectwo Charakterystyki Energetycznej (certyfikat energetyczny) sporzadzane jest na podstawie odpowiednio wystawionej oceny energetycznej danego budynku, która polegaja okresleniu wielu róznych parametrów, tak zwana zintegrowana charakterystyka energetyczna. W celu sporzadzenia takiej zintegrowanej charakterystyki, podstawa jest charakterystyka energetyczna budynku, króra to okreslona jest w odpowiednim projekcie budowlanym lub dla istniejacego budynku. Jesli budynek nie posiada dokumentacji projektowej charakterystyka wyznaczana zostaje w wyniku inwentaryzacji. Taka charakterystyka energetyczna przedstawia zbiór wielu danych oraz wskazników energetycznych dla okreslonego budynku i dotyczy tak zwanego obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energie, przeznaczonego na takie cele jak ogrzewanie centralne, wentylacja, klimatyzacja, przygotowanie cieplej wody uzytkowej oraz dla przypadku budynku uzytecznosci publicznej takze oswietlenie.

       Nalezy podkreslic, iz dokonywanie oceny zapotrzebowania energii w danym budynku jest okreslane na podstawie odpowiednich obliczen, przyjmujac jednak normatywne warunki uzywania, nie opierajac sie na faktycznym zamierzonym zuzyciu energii, które zalezy od indywidualnego sposobu uzytkowania (stad tez swiadectwo energetyczne nie moze w tej sytuacji miec jakiejkolwiek podstawy do naliczania oplat za rzeczywiste zuzycie energii). Swiadectwo takie jest wazne az 10 lat i sporzadzone musi byc ponownie, nawet gdyby w charakterystyce takiego budynku faktycznie nie doszlo do doslownie zadnych zmian.


Certyfikaty Energetyczne - kto nie musi ich miec?

       Swiadectwa Charakterystyki Energetycznej nie sa obowiazkowe dla wszystkich budynków. Ponizej przedstawiamy liste obiektów, które sa zwolnione z tego obowiazku:

- wszystkie podlegajace ochronie na podstawie okreslonych przepisów mówiacych o ochronie zabytków oraz opiece nad nimi,

- uzywane jako miejsca kultu oraz do dzialalnosci religijnych,

- przeznaczone do uzytkowania nie przekraczajace wiecej niz 2 lata,

- niemieszkalne, które sluza gospodarce rolnej,

- przemyslowe oraz gospodarcze, które maja zapotrzebowanie na energie nie wieksze niz 50 kWh/(m2 rok)

- mieszkalne, które sa przeznaczone do uzytkowania w okresie czasu nie dluzszym niz 4 miesiace w roku,

- wolnostojace, których powierzchna uzytkowa wynosi ponizej 50 m2Wróc do góry